Medarbetare

Azra Jelacic

Leg. psykolog, grundare, VD

Azra Jelacic är grundare och verksamhetsansvarig för Psykologibolaget. Hon är legitimerad psykolog med påbyggnadsutbildning i KBT och i arbets- och organisationspsykologi.

Azra har lång yrkeserfarenhet och har tidigare arbetat bland annat som personalsamordnare och som psykolog på ett flertal vårdcentraler runtom i Sverige. 

2017 grundade Azra Psykologibolaget med ambitionen att sprida aktuell psykologisk kunskap och därigenom bidra till att öka den psykiska hälsan bland befolkningen. Azra är övertygad om att vi behöver rusta människor med psykologisk kunskap och verktyg för att de i sin tur lättare ska förstå sig själva samt lättare genomför beteendeförändringar och därigenom öka sitt välbefinnande och livskvalitet.

För Azra är det viktigt att vara uppdaterad avseende forskning så att hon kan använda de metoder som har starkast stöd och är bevisat effektiva. Azra strävar ständigt efter att utveckla och förfina sitt arbetssätt. Hon var först i Sverige med att prova metodiken Unified Protocol i grupp.  

Som psykolog beskrivs Azra som kunnig, tydlig och strukturerad. Hon är en god lyssnare och skarp analytiker. I en behandling tycker Azra att det är viktigt att sätta upp tydliga mål, vara öppen och engagerad samt att ta ansvar – det gäller både henne och klienten. Hon är mån att börja där klienten befinner sig och kan både stötta och utmana, givetvis med empati.

Azra arbetar förutom på svenska också på engelska och bosniska.