Om oss

Psykologibolaget grundades 2017 med ambitionen att sprida psykologisk kunskap och därigenom bidra till ökad psykisk hälsa samt ett hållbart samhälle med hållbara individer.

Psykisk ohälsa kan drabba vem som helst utav oss och alla behöver vi någon gång i livet vägledning och stöttning i att göra förändringar för att utvecklas och må bättre.
I vårt arbete utgår vi från teorier och metoder baserade på vetenskap och beprövad erfarenhet och gör det praktiskt tillämpbart så att Du har kunskap och konkreta verktyg att ta hjälp av på Din förändringsresa. Vi erbjuder bland annat kbt-behandlingar, parterapi och psykologisk rådgivning.

Psykologibolaget är en värderingsstyrd verksamhet som vilar på värdeorden
kunskap – samarbete – öppenhet.

Kunskap – för oss är det viktigt att vi håller oss uppdaterade avseende aktuell psykologiforskning så att vi kan erbjuda bästa möjliga stöd för våra klienter. Ständigt lärande är en naturlig del i vårt arbete. Vi drar lärdom av våra erfarenheter och fortbildas kontinuerligt.

Samarbete – Det är viktigt för oss att all behandling, konsultationer och arbete sker i dialog och nära samarbete med våra klienter.

Öppenhet – vi är övertygade om att goda relationer och gott samarbete bygger på ömsesidig öppenhet. Därför värnar vi extra mycket om transparens och att upprätthålla en öppen dialog. Vi uppmuntrar ömsesidig och uppriktig feedback, allt för att säkerställa att arbetet fortlöper smidigt, känns tryggt och ger goda resultat.

Psykologibolaget arbetar också med att sprida aktuell psykologisk kunskap genom att erbjuda föreläsningar och workshops med teman så som stress, stresshantering, känslohantering och beteendeförändring. Vi har färdiga paket och kan givetvis också skräddarsy föreläsningarna efter Ert behov.

Psykologibolaget är en stolt samarbetspartner till Lorensbergs organisationskonsulter och kan hjälpa till med insatser avseende organisationsutveckling. Läs mer här

Psykologibolaget är medlem i Psykologförbundet och Psykologföretagarna.