Våra tjänster

Individuell terapi

Är till för Dig som brottas med exempelvis ångest, fobier, depression, relationella problem, stress- och sömnsvårigheter, dåligt självförtroende och kriser. Arbetet inleds med ett bedömningssamtal. Under bedömningssamtalet fokuserar vi på vem Du är, hur Din vardag ser ut, hur problematiken ter sig och hur det inverkar på Din vardag. Därefter ges Du ett förslag på behandlingsupplägg. Detaljerna utformas givetvis i samråd med dig. 

Vår utgångspunkt är kognitiv beteendeterapi och andra metoder som har bevisad effekt. 

Parterapi

Erbjuds till Er som, av olika skäl, vill arbeta med er relation med stöd av en objektiv, professionell tredje part. Varför man söker parterapi och vad man hoppas få ut utav det arbetet skiljer sig givetvis åt olika par emellan.

En del par upplever att relationen fungerar bra och vill utforska hur de upprätthåller och vårdar relationen så att den kan fortsätta att blomstra. Andra par upplever att de befinner sig i kris, har svårt att förstå varandra, att de bråkar om samma saker om och om igen och har svårt att lösa konflikter. Därför vill de hitta nya strategier för att bättre förstå varandra och bättre lösa konflikter. Det finns också par som redan bestämt sig för att separera och vill ha hjälp med att avsluta relationen på ett så respektfullt sätt som möjligt.

Oavsett skäl eller målsättning inleds arbetet med att psykologen träffar er var för sig första gången. Därefter träffas ni allihop för återkoppling samt utformning av mål för terapin. Initialt brukar man träffas en gång i veckan, ca 60 min, för att efter en tid glesa ut sessionerna.  

Forskning har pekat på goda resultat för par som söker sig till parterapi. Studier har visat att de flesta som går i parterapi uppger att det har haft en positiv inverkan på deras förhållande.   

Psykologisk konsultation/rådgivning

Är till för dig som brottas med ett specifikt problem eller står inför ett utmanande beslut och önskar utforska och lösa detta med hjälp av en objektiv, professionell tredje part.  Psykologisk konsultation är också till för dig som är osäker på vilken typ av stöd du är i behov av och/eller vilken typ av behandlingsform som passar dig bäst. 

Föreläsningar

Vi erbjuder så väl färdiga koncept som skräddarsydda föreläsningar. Alla föreläsningar utgår från aktuell psykologisk forskning. Vi föreläser på olika seminarium, universitet, skolor, företagsevent och liknande. Boka föreläsning här 

Aktuella föreläsningar just nu: 

”Varför zebror inte får magsår – konsten att hantera stress” 
Under denna föreläsning får du lära dig mer om vad stress är, hur vi reagerar på stress och hur vi bäst hanterar stress.

”Bli vän med dina känslor”
Varför har vi känslor? Vad är det för mening med att känna negativa känslor så som ångest, rädsla, sorg? I den här föreläsningen besvaras dessa frågor. Samtidigt lär du dig tips och trix hur du på ett effektivt sätt ska hantera dina känslor. 

Beteendeförändring – hur svårt kan det va? 
Alla som någon gång i livet försökt att förändra ett beteende vet hur svårt det kan vara. I den här inspirerande föreläsningen får Ni lära er de mest effektiva strategierna att tillämpa för att genomföra hållbara beteendeförändringar. 

Organisationsutveckling

Vi är en stolt samarbetspartner till Lorensbergs Organisationskonsulter och hjälper gärna din organisation med grupp- och organisationsutveckling, facilitering, kommunikationsträning etc. Läs mer här